وارث ژن های اجدادم

قیافه ی ویرجینیا وولفی به خودت نگیر
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
 


 
 
My gift of silence
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
 

دیروز خیلی سعی کردم با فعل جالب بودن یه جمله بسازم ولی بجاش تمام قاب عکس ها رو تکه تکه کردم.

دو نقطه ی بیانی(:)درد،پدیده ای است که ادراک و عاطفه را به یکدیگردرمی آمیزد:معنا وارزش زا.آنچه رنج می برد،نه تنها کالبد فرد،بلکه تمام وجوداو رادرتمام معنا وارزشی است که زندگی اش در بردارد.دردبیمار،رنجی است که در آغوشش کشیده است،درد،ضربه ای کشنده است برهویت فرد،یورشی که تمامی بندهای تعلق میان فردودیگران را محو می کند.(داوید لوبروتون،تجربه درد،ناصرفکوهی)


 
 
Lose Weight
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
 

توی این دنیا،با خوردن یک عدد ب میشه دوباره به زندگی برگشت و با خوردن یک عدد گلوله میشه از این زندگی رفت؛پس می توان نتیجه گرفت:پرخوری،فعل مناسبی می باشد.