وارث ژن های اجدادم

شکافی نافرجام درضخامت جهان
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
 

دراین روزها وشب های سرد،بیشترین تلاشم را می کنم تا ازدوانتقال حرارت جلوگیری کنم:هدایتی وجابجایی،تااتاقم را گرم نگه دارم،بخاری را زیاد کردم،مولکول ها واتم های اتاقم را به چای وقهوه ی گرم دعوت کردم،اما اتاقم گرم نمی شود که نمی شود...

?why is the sun orange

هایکو:

خورشید برآن جاده می تابد

سنگها تمام نورها را بازتاب می دهند

راننده مینی بوس عینک آفتابی خود را به چشم می زند

ومن تمام اینها را می بینم

وبا خود می گویم:

کاشکی عینکم را آن نگهبان بومی نمی دزدید.

مشاهیر:

زندگی هرانسانی از تعادل میان تحمل ابتذال سبکی و وقارسنگینی بارهستی تشکیل شده که دراین میان جبرحادثه نیز باید به آن افزوده شود(میلان کوندرا)