وارث ژن های اجدادم

مستی داره از سرم می پره
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
 

سوار ماشین که شدم بوی شدید الکل به مشام می رسید.گفتم: چکار کردین با خودتون؟جوابی نشنیدم.نگاه شان کردم آرام پلک می زدند.شیشه ی ماشین را پایین کشیدم و ازهوای بیرون تنفس کردم.رادیو روشن بود,تعجب کردم.گفتم:شما رادیو گوش می دین؟گفتند:می خوایم مستی از سرمون بپره.رادیو داشت درمورد چشم انداز nام توسعه صحبت می کرد.

 

 

کارل پوپر:کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین ,همواره دوزخ ساخته است.

دونقطه ی بیانی(:)امروز به دنیا آمده است,تبریک می گویم.