وارث ژن های اجدادم

My gift of silence
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
 

دیروز خیلی سعی کردم با فعل جالب بودن یه جمله بسازم ولی بجاش تمام قاب عکس ها رو تکه تکه کردم.

دو نقطه ی بیانی(:)درد،پدیده ای است که ادراک و عاطفه را به یکدیگردرمی آمیزد:معنا وارزش زا.آنچه رنج می برد،نه تنها کالبد فرد،بلکه تمام وجوداو رادرتمام معنا وارزشی است که زندگی اش در بردارد.دردبیمار،رنجی است که در آغوشش کشیده است،درد،ضربه ای کشنده است برهویت فرد،یورشی که تمامی بندهای تعلق میان فردودیگران را محو می کند.(داوید لوبروتون،تجربه درد،ناصرفکوهی)