افکارموروثی

افکار موروثی

ازجان ما چه می خواهید؟

که این گونه ما را می آزارید...

/ 1 نظر / 13 بازدید
رضا

سرگذشت غم هجران تو گفتم با شمع آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد میگویند بلا خود به سراغ مردم می آید ولی مردم خود به سراغ بلا روند مال زیاد بلای جان انسان است این چیزی است که هرگز کسی آن را درک نمیکند