پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط

وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط              انضباط واقعی اطاعت ازقوانین دیگران نیست انضباط پذیرش مسِِِِئولیت  شخصی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید