پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

Sad strangers

                                                                                                                                                             ?Are you ashamed of me  
/ 15 نظر / 17 بازدید

انتقام :یک داستان شش کلمه ایی

انتقام خوب زندگی کردن است- بی تو.                                                               نویسنده:جویس کرول اوتس                                                                                   مترجم:اسدالله امرایی
/ 9 نظر / 80 بازدید