پست های ارسال شده در آدر سال 1389

سورئالیست های آنارشیست(عشق ورزیدن:شکارچی(مسلح به گل سرخ)(TRY AND ERROR)

درکلبه بازه،می رم تو ،روبرومه،سردشه،بازم ملحفه های سفیدشودورخودش پیچونده،چرا اینجوری نگاه میکنه؟...این خون کف کلبه بابت چیه؟...پریود شده؟...کسی بکارتش روبرداشته؟...نه ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 39 بازدید