مرتیکه ی گوساله

دردی درون هرکدوم از ما پنهانه...

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهــــــــــــــــربان

اووووووووووه حرف زشت؟ یادتون رفت وقتی بچه بودیم وقتی حرف بد می زدیم مامان می گفت اگر حرف زشت بزنی خدادوستت نداره[خجالت]

ماهان

20 نمره تصویر/ جملات و تصاویر فکر برانگیز و به چالش دعوت می کند

ترانه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][زبان]