وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط

وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط              انضباط واقعی اطاعت ازقوانین دیگران نیست انضباط پذیرش مسِِِِئولیت  شخصی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
آبان 93
1 پست
بهمن 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
14 پست
اسفند 88
27 پست