دوست دارم بهت فحش بدم

بهش گفتم ایکرکاسیاس فرناندز

گفت:چرافحش می دی؟

بهش گفتم ایکرکاسیاس فرناندز که فحش نیس

گفت:یه جورایی شبیه فحشه

بهش گفتم اینم از اون حرفای صدمن یه غازه،ایکرکاسیاس فرناندز دروازه بان تیم رئاله،اوایل بازیش توی این تیم با دوچرخه می رفت سرتمرین،توپ جمع کنی می کرد واسه تیمش...ولی الان اوضاش خیلی فرق کرده،الان دروازبان اول تیم رئال وتیم ملی کشورشه

گفت:من از سوررئال بیشتر خوشم می یادمی دونی...

بهش گفتم چی می گی تو...سوررئال چیه؟رئال مادریدددد،اسپانیاااااا،رفتی تابحال اسپانیا؟

گفت:اونجا نرفتم،میگن گاوزیاد داره،تازه گاواروهم می کشن،فرانسه رفتم،پاریس واسه یه هفته...زیرخاکیه...روی همه چی انگار اونجا  یه پرده ی قهوه ایی کم رنگ کشیده بودن...اول باید اونو کنارمیزدی،توی کافه هاش نشستم یکی دوبار...زل می زنن به آدم،یه بارش که یکیشون بعداززل زدن وحشتناک اومدپیشم نشست،تندوتند فرانسوی حرف می زد،ترسیدم فکرکردم همجنس خواهه...پا شدم رفتم

بهش گفتم اینم ازاون حرفای صدمن یه غازه،گاواروکه همه جا می کشن،شایدچون غریبه بودی زل می زدن...توی ایران که زل زدن بیشتره؛مثلآ توی فیلم "تهران من حراج"اون پیرمرده که عصاش زیرچونشه وبه پسره زل زده،همجنس خواهه؟

گفت:به نظرم این دوره زمونه آدما هم خدا رومی خوان وهم خرما

بهش گفتم خرما روکی خلق کرده؟

گفت:خدا

بهش گفتم خداروکی آفریده؟

گفت:انسان

بهش گفتم ایکرکاسیاس فرناندز

/ 0 نظر / 35 بازدید