بهتره هرکی بره لنگه ی خودشو پیدا کنه

ژنرال شکست های عشقی ام  اولین دختری که ولم کرد و رفت با یکی دیگه اسمش پروین بود. بچه محل بود.یه سال زودتر از من قبول شد و رفت تهران. تعطیلات بین دو ترم که برگشت قرار گذاشتیم توی پارک راه آهن. گفت ببین متین من و تو نقاط اشتراکمون خیلی کم شده.دیگه حرفی برای گفتن به هم نداریم.بهتره هر کی بره لنگه ی خودشو پیدا کنه

 

 

مجموع داستان:آن گوشه ی دنج سمت چپ 

نوسنده:مهدی ربی

/ 1 نظر / 16 بازدید